Úvodní strana
Škola Řepín

VÍTEJTE U NÁS VE ŠKOLE – historie a současnost

První škola v Řepíně byla zřízena již v 17. století, není známo, kde se nacházela. Roku 1675 nechal majitel panství ( Řepín, Vysoká Libeň, Zahájí, Krpy, Živonín, Hradsko ) hrabě Walderode proti faře vystavět novou školní budovu.
V roce 1865 zde byla zřízena škola o dvou třídách, první byla v domě č. p. 8, druhá ve školní budově. Postupně se počet tříd zvyšoval a musely být v nájmu po domech po celé obci.

 

Představitelé obce a školní rady si uvědomovali neudržitelnost tohoto stavu a začaly jednat
o stavbě nové budovy. Stavba začala v roce 1904, prováděl ji zednický mistr Karel Vágner z Košátek, podle plánů zhotovených ing. Valečkou z Prahy. Postavena byla za cenu 56.031 korun a 26 haléřů. Parcela staveniště byla získána od velkostatku výměnou za starou školní budovu. Budova měla čtyři třídy, tělocvičnu, sociální zařízení, kabinety, byty pro rodinu ředitele školy a svobodné učitele. 17. září 1905 byla škola slavnostně vysvěcena.

 

Škola stejně jako obec prožívala časy dobré i zlé, období úpadku i rozvoje.

 

Asi nejhorší období škola zažívala v době válek. Výuka byla omezována, neprobíhala plynule a děti si často docházely jen pro úkoly. Ke konci 2. světové války, v půlce února 1945 bylo dokonce vše z budovy vystěhováno a škola sloužila pro ubytování německých uprchlíků. Výuka potom občas probíhala po hostincích v Řepíně a Živoníně až do osvobození. Po válce došlo k úbytku obyvatel, protože se značná část odstěhovala do pohraničí. Počet dětí se snížil a tím i počet tříd, ze čtyř tříd na dvě. Tento stav trvá dodnes.

 

Mateřská škola se otevřela poprvé 1. listopadu 1947 a školní jídelna rozjela naplno svůj provoz v roce 1970. V 70. letech byla také přistavěna tělocvična, šatny, sociální zařízení, vybudováno ústřední topení a kompletně zrekonstruována mateřská škola.

 

V letech 2010 až 2013 proběhla výměna oken, kotlů, radiátorů a zateplení s renovací historické fasády, dále bylo na školní zahradě vybudováno hřiště.
V současné době se naše škola skládá z dvoutřídní základní školy se školní družinou, dvoutřídní mateřské školy a školní kuchyně s jídelnou. Škola je vybavena interaktivní tabulí a novými počítači. Provoz školy zajišťuje devět zaměstnanců a budova je otevřena od půl sedmé do půl čtvrté.

 

Školu navštěvují děti z Řepína a Živonína. Výuka probíhá v základní a mateřské škole dle školních vzdělávacích programů. Spolu s mateřskou školou pořádáme všechny školní a mimoškolní akce a také kroužky pro děti.

 

Školní jídelna vaří nejen dětem, ale i místním seniorům, pro které je ve spolupráci s obecním úřadem zajištěn rozvoz jídel.
Obecní úřad se školou úzce spolupracuje, vychází ji vstříc a snaží se chod školy zdárně zajistit i do budoucích let.

 

Anketa

Váš názor na naše stránky...
 

Právě přítomni

Právě připojeni - hostů: 55 

Doporučujeme

Valid XHTML and CSS.